SP stelt Kamervragen over zorgverzekeraar VGZ en online apotheekketens

09 november 2022
Opties

Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) heeft Kamervragen gesteld aan minister Kuipers (VWS) over zorgverzekeraar VGZ die ‘gratis en voor niks’ reclame maakt voor bepaalde online apotheekketens. Het SP-Kamerlid wil weten of de minister het met hem eens is dat het onwenselijk is dat zorgverzekeraars de opkomst van online ketens stimuleren. Eerder heeft de KNMP al de verwachting uitgesproken dat de opschaling van het fenomeen internetapotheek een groot afbreukrisico betekent voor de farmaceutische zorg voor de patiënt en de huidige goed georganiseerde samenwerking tussen zorgverleners.

In zijn set schriftelijke vragen is SP-Tweede Kamerlid Hijink benieuwd naar de visie van de minister op de opkomst van ‘grote commerciële apotheekketens, die zich met name richten op de meer lucratieve apotheekdiensten, zoals herhaalreceptuur, en de minder lucratieve levering van acute medicatie aan de traditionele apotheken laten’. Het SP-Kamerlid vraagt de bewindspersoon of hij het ermee eens is dat deze apotheekketens een onwenselijk bedrijfsmodel hanteren. Verder wil het Kamerlid weten hoe de minister ervoor wil zorgen dat de apotheek in de wijk of het dorp behouden blijft, en niet door hen wordt weggeconcurreerd.

Eind vorig jaar nam de KNMP een standpunt in over landelijk opererende internetapotheken. De  KNMP  adviseert  betrokken  partijen  -  zowel  aan  de  zorgaanbieders  kant  alsook  aan  de  zorgverzekeraars  kant  -  om de risico’s voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg, die gepaard gaan met de internetapotheek, op voorhand in  kaart  te  brengen  en  weg  te  nemen.  Tot  die  tijd  ziet  de  KNMP  de  internetapotheek  eerder  als  bedreiging  voor  de  kwaliteit van de farmaceutische zorg en de goed georganiseerde multidisciplinaire samenwerking. 

Bekijk de schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Hijink