Sectie WSO zoekt nieuw bestuurslid

12 september 2022
Opties

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per oktober 2022 een nieuw bestuurslid. Vanwege het aflopen van de termijn van een huidig bestuurslid is een vacature ontstaan. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 26 september 2022 reageren.

Het WSO-bestuur bestaat uit zeven leden en zoekt een gedreven apotheker die zich wil inspannen voor het beroepsbelang van de openbare farmacie. Het gaat om een bestuurder met lef en analytisch vermogen, die:  

  • aantoonbare ervaring heeft op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie; 
  • verbinding kan leggen met andere besturen en wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de sector; 
  • bij voorkeur staat ingeschreven in het Specialistenregister Openbaar Apothekers. 

Bestuursleden van de sectie WSO zetten zich in voor Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek. De bestuurstaken richten zich op de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden, vernieuwend onderwijs in de registratie en herregistratie, nascholingen en websearches, en het uitzetten van praktijkonderzoek. 

Meer informatie over de vacature

Direct solliciteren