Samenwerkende zorgorganisaties Midden- en West-Brabant: oogdruppelen doen mensen zelf

09 maart 2023
Opties

Alle zorgorganisaties in de regio Midden- en West-Brabant hebben het proces van oogdruppelen aangepast. Per 1 april gaan mensen dit zelf doen, in plaats van de zorgverlener. Dit levert per dag 120 uur aan tijdswinst op, waardoor zorgmedewerkers hun professionele zorg elders kunnen inzetten.

Per 1 april gaat de nieuwe werkwijze in. Als iemand dan oogdruppels krijgt voorgeschreven, moedigt de apotheekmedewerker deze persoon aan om het oogdruppelen zelf te gaan doen, met behulp van de duidelijke instructies zoals dat gebruikelijk is in de apotheek. Daarnaast is er bij de apotheek ook een druppelbril verkrijgbaar. Als het druppelen vanwege bijvoorbeeld medische redenen niet zelf lukt, dan blijven zorgverleners natuurlijk helpen.

In een intenstief project hebben alle betrokken ketenpartners in Midden- en West-Brabant, waaronder apothekers, ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, het huidige proces van oogdruppelen onder de loep genomen en aangepast. Alle stappen van het oogdruppelen zijn in kaart gebracht en er is een toolkit ontwikkeld met instructiekaarten, instructievideo’s en andere hulpmiddelen.

De eerste presentatie van deze nieuwe manier van werken is op 9 maart op een landelijk overleg van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het is een voorbeeld van transformatie in de eerstelijnszorg die nodig is om de opgave van het IZA concreet in te vullen. Vanaf 11 maart start een advertentiecampagne in regionale en lokale dag- en weekbladen, en zetten de betrokken organisaties hun sociale kanalen in om mensen tijdig en goed te informeren.

Op Apotheek.nl staan instructievideo’s voor het oogdruppels toedienen bij een ander en bij jezelf met en zonder hulpmiddel.

Bekijk de instructievideo’s op Apotheek.nl