Regel UBO-registratie voor 27 maart

17 februari 2022
Opties

Apotheken dienen uiterlijk 27 maart 2022 hun Ultimate Beneficial Owners (UBO), de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, te registreren in het UBO-register gehouden door het handelsregister. Van een UBO is sprake als een persoon meer dan 25% aandelen, eigendomsrecht of stemrecht heeft. In het geval van bijvoorbeeld dienstapotheken is niet snel sprake van een belang van meer dan 25%. In dat geval moeten de bestuurders als pseudo-UBO’s worden ingeschreven.

Het registreren kan online, via de post of via een advocaat/notaris. De Kamer van Koophandel (KvK) brengt geen kosten in rekening voor de UBO-registratie. 

Nederland is vanwege Europese anti-witwasregels verplicht een register te voeren waarin voor iedere juridische entiteit centraal wordt bijgehouden wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO) is. De KvK is verantwoordelijk voor het beheer van het UBO-register. Ondernemers, waaronder apotheken, zijn per 27 september 2020 verplicht om binnen 18 maanden hun UBO’s te registreren. Het gaat hierbij om een andere UBO-registratie dan bij Vektis. Apotheken die hun UBO al aan Vektis hebben doorgegeven, moeten voor 27 maart 2022 hun UBO-gegevens óók aan de KvK hebben doorgegeven. De belangrijkste vragen over het UBO-register staan op de website van de KvK. 

Lees hier meer informatie over de UBO en het register