Recall Ikorel 10 mg tabletten

24 februari 2022
Opties

Genzyme Europe BV heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ikorel 10 mg tabletten (ZI-nummer 13903748) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 1RH1C. Andere charges zijn niet bij deze recall betrokken.

Reden recall

De reden voor de recall is dat zowel de primaire als de secundaire verpakking van charge 1RH1C een onjuiste expiratiedatum vermelden (09/2024 in plaats van 09/2023). Lees de brief van Genzyme Europe BV.

Apothekers wordt verzocht:

  • Hun voorraad te controleren op aanwezigheid van bovengenoemde charge;
  • Aanwezige verpakkingen via de groothandel te retourneren.

Beschikbaarheid

Er wordt van Ikorel een beschikbaarheidsprobleem verwacht. Zie voor actuele informatie KNMP-Farmanco.

Meer weten

Apothekers kunnen bij vragen contact opnemen met Genzyme Europe via Info.nl@sanofi.com, of met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. 070 37 37 370.

  • Brief van Genzyme Europe BV omtrent recall Ikorel 10 mg tabletten.pdf Downloaden