Recall Emerade pen

07 juni 2023
Opties

Bausch Health Ireland Ltd. en zijn distributeur Bausch & Lomb Pharma NV hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Emerade pen met onmiddellijke ingang terug te roepen bij de patiënt. De terugroepactie betreft alle charges die in omloop zijn.

Defect na vallen

De auto-injector moet normaal gesproken bestand zijn tegen een val van 1 meter. Uit testresultaten is gebleken dat dit niet altijd het geval is. De kans bestaat daardoor dat een afzonderlijke pen niet werkt of de dosis te vroeg afgeeft. De pennen worden al enige weken niet meer uitgeleverd, maar kunnen nog wel bij de patiënt aanwezig zijn. Uit voorzorg moeten daarom alle betrokken pennen bij de patiënt worden teruggehaald:

Artikel ZI-nummer Chargenummer
Emerade 300 microgram, 
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

16201329

Alle charges
Emerade 500 microgram, 
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
16201337 Alle charges
Lees de recallbrief van Bausch & Lomb

U wordt geadviseerd om:

  1. uw voorraad te controleren op Emerade pennen, en aanwezige verpakkingen van alle charges in quarantaine te plaatsen; 
  2. bij uw patiënten na te gaan of zij een Emerade pen in hun bezit hebben, en zo ja, om deze patiënten om te zetten naar een pen van een ander merk. Controleer zo nodig of daarbij nog aanvullende instructie moet worden gegeven. Patiënten moeten hun Emerade pen bij zich houden totdat een vervangende pen kan worden verstrekt;
  3. alle aanwezige en bij de patiënt teruggehaalde verpakkingen via uw groothandel te retourneren. Ook aangebroken verpakkingen kunnen worden teruggestuurd. Alle teruggestuurde pennen worden gecrediteerd.

Patiëntencontact

Om uw patiënten snel te kunnen opsporen heeft de SFK een search klaargezet. Om de recall onder de aandacht te brengen van uw patiënten, kunt u gebruik maken van een voorbeeldbrief.

Beschikbaarheid

Door de recall zal de Emerade pen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Bausch en Lomb adviseert als alternatief de adrenaline auto-injector van EpiPen of Jext. Actuele informatie vindt u op www.farmanco.knmp.nl.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Bausch & Lomb via csbenelux@bausch.com, tel. 020 2061682, of met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. 070 3737370.