Programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’ live

05 maart 2021
Opties

De website Samenvoormedicatieoverdracht.nl is live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatieoverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht. De website biedt nuttige informatie over het medicatieproces, praktijkvoorbeelden, als ook antwoorden op veel gestelde vragen over medicatieoverdracht.

Het programma Medicatieoverdracht ondersteunt sectoren, leveranciers en regio’s bij de implementatie van de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' en het bijbehorende implementatieplan. In opdracht van het ministerie van VWS voert Nictiz het programmamanagement.

De feitelijke medicatieoverdracht speelt zorgbreed. Het is dan ook het hele werkveld dat zich inzet voor het programma Medicatieoverdracht. De KNMP is een van de ketenpartners.

Samen

De kracht van het programma Mediatieoverdracht zit in het ‘samen’. Dat geldt ook voor de programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’. Zorgsectoren vertellen over hun voorbereidingen; zij delen kennis, ervaringen, successen en overwegingen. Zij willen hiermee andere deelnemers inspireren en meenemen in de voortgang die zij boeken in de overdracht van medicatiegegevens.   

Ga naar de website Samenvoormedicatieverdracht.nl