Oproep KNMP aan informateur Plasterk: Benut expertise van apotheker en apotheekteam

25 januari 2024
Opties

De KNMP pleit voor meer ruimte en vertrouwen voor de apotheker en het apotheekteam. Daarmee kan de expertise van de medicatiespecialist beter worden benut bij de vraagstukken waarvoor de zorgsector zich gesteld ziet. Die oproep doet de KNMP in een brief aan informateur Plasterk.

Volgens de KNMP is het van belang dat apothekers meer professionele autonomie krijgen om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Zeker nu het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland over 2023 hoger dan ooit is met een aantal van 2292 in het afgelopen jaar, tegenover 1514 in 2022. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Voor de patiënt is het niet langer een vanzelfsprekendheid dat de gewenste medicatie beschikbaar is. Dat is een trieste constatering.”

Daarnaast is ook een herinrichting van de bekostiging van de apotheek nodig. Daarmee kan de zorgfunctie van de apotheek en apotheker in de wijk verder worden versterkt. Een populatiebekostiging, vergelijkbaar met hoe de huisartsen worden bekostigd, doet meer recht aan de farmaceutische zorgverlening.

Voorts pleit de KNMP ervoor om belangrijke geneesmiddelen met een preventieve werking in het basispakket te houden. Daarmee wordt duurdere zorg elders, bijvoorbeeld in de tweedelijnszorg, voorkomen. Met het versoberen van het verzekerd pakket is er volgens de KNMP te weinig oog voor zorgmijding, verminderd gebruik en het vergroten van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Vermindering van administratieve lasten

Ook vraagt de KNMP, vanuit de Eerstelijnscoalitie (ELC), bij informateur Plasterk aandacht voor de disproportionele stapeling van administratieve lasten voor eerstelijnszorgaanbieders. In de brief doet de ELC voorstellen om de stapeling van regeldruk te stoppen. Onder meer om de eerstelijnszorg uit te zonderen van de jaarverantwoordingsplicht.

Verduurzaming van de zorgsector

Voorts trekt de KNMP samen met andere partijen op om aandacht te vragen voor de verduurzaming van de zorgsector en verspilling terug te dringen. De veldpartijen in de Regiegroep van de Green Deal Duurzame Zorg roepen het nieuwe kabinet op om verduurzaming van de zorgsector als een prioriteit te beschouwen.