Onderzoek naar aanbevelingen HARM-Wrestling en Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

21 maart 2024
Opties

Het ministerie van VWS doet onderzoek naar de implementatie van de aanbevelingen uit het HARM-Wrestling rapport en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. Met als doel inzicht te krijgen in de knelpunten en oplossingen rondom de medicatieveiligheid in Nederland. Openbaar apothekers kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 2 april 2024 invullen. De vragenlijst gaat over de aanbevelingen uit beide rapporten om het aantal ziekenhuisopnames veroorzaakt door medicatie te verminderen.

Het ministerie van VWS wil weten hoe de aanbevelingen uit het HARM-Wrestling rapport (2008) en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (2017) zijn ingevoerd in de zorg, waaronder in de openbare farmacie. Kennis van beide rapporten is niet nodig voor het invullen van de vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), de Sint Maartenskliniek en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. 

Openbaar apothekers kunnen hun ervaringen, inzichten en suggesties delen in de vragenlijst. Het invullen ervan is anoniem en duurt 10 tot 15 minuten. Ook farmaceutisch consulenten en farmakundigen zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Door input van zorgprofessionals in de openbare farmacie te verzamelen, streeft het ministerie van VWS naar een verbetering van de medicatieveiligheid in Nederland.

Naar de vragenlijst