Onderhandelingen cao’s apotheekbranche duren voort

28 maart 2024
Opties

De besprekingen over de verschillende cao’s in de apotheekbranche duren voort. Dat blijkt uit berichten van werknemersorganisaties. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onderhandelden de afgelopen maanden parallel over twee nieuwe cao’s: de Cao Apothekers in Dienstverband en de Cao Apotheken. Die onderhandelingen hebben nog niet tot nieuwe cao’s geleid.

De Vereniging Apothekers in de Dienstverband (VAD) heeft de cao-onderhandelingen met de werkgeverspartijen (WZOA en ASKA) voor de Cao Apothekers in Dienstverband eerder in maart opgeschort. Volgens de VAD liggen de voorstellen van beide partijen te ver uiteen om het gesprek op dit moment verder te kunnen voeren. Met name de hoogte van de loonontwikkeling is een groot discussiepunt. De huidige cao had een looptijd tot1 maart 2024.

Bij de Cao Apotheken hebben de vakbonden FNV en CNV publiekelijk opgeroepen tot een beter loonbod door de werkgevers (WZOA en ASKA). 15 april vervolgen de partijen de onderhandelingen. De huidige Cao Apotheken loopt 1 juli 2024 af. 

De KNMP is geen cao-partij. Wel ondersteunt de KNMP de cao-partijen door het cao-secretariaat te verzorgen.