Nu beschikbaar: baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering 2023

08 december 2022
Opties

De KNMP maakt met een baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2023 vergoeden. In dit overzicht is een aantal vergoedingen opgenomen die al dan niet gedekt worden vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld of de keuze voor een geneesmiddel per zorgverzekeraar vrij is, en of de medicatiebeoordeling wordt vergoed. Deze baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen.

Voor patiënten is het belangrijk dat zij de zorgpolissen voor 2023 goed bekijken. Dan kunnen patiënten hun polis namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun benodigde apotheekzorg. Leden kunnen de baliekaart kosteloos bestellen. Ook stelt de KNMP een bijbehorende patiëntenbrief beschikbaar.

De baliekaart is een sterk vereenvoudigde weergave van uitgebreide polisvoorwaarden. Gedetailleerde informatie is te raadplegen op de website van de zorgverzekeraars. 

Bestel kosteloos de baliekaart*

*Apothekers die de baliekaart bestellen, ontvangen een pakket van 50 stuks in A4-formaat en 3 stuks in A3-formaat. 

  • Patiëntenbrief bij baliekaart vergoedingen apotheekzorg zorgverzekeraar 2023 Downloaden