Nivel: vertrouwen van burgers in apothekers is groot

23 maart 2023
Opties

Het vertrouwen van burgers in apothekers is groot. Dat blijkt uit de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ die het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) heeft gepubliceerd. Daarin concluderen zij dat het vertrouwen van burgers in zorgprofessionals groot is, net zoals in voorgaande jaren. Voor apothekers ligt het percentage in 2022 op 83%. Dat is vergelijkbaar met 82% in de vorige meting van 2020.  

Voorts blijkt uit de barometer dat burgers onder meer veel vertrouwen hebben in specialisten (88%), ziekenhuizen (77%), huisartsen (92%) en verpleegkundigen (86%). Het is van belang dat mensen vertrouwen hebben in de zorgprofessionals. Gebrek aan vertrouwen kan er namelijk toe leiden dat patiënten minder snel de zorg zoeken die zij nodig hebben, aldus Nivel.   

Over de Nivel-barometer 

Elke twee jaar meet het Nivel, via een online enquête, hoeveel vertrouwen burgers hebben in de gezondheidszorg. Verschillende beroepsgroepen zoals huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en apothekers komen in de enquête aan bod. Daarnaast kijkt het Nivel naar het vertrouwen in instellingen als ziekenhuizen, verpleeghuizen en ook zorgverzekeraars.  

Bekijk het onderzoek van Nivel