Nivel: versterkte rol apotheker bij voorschrijven

16 mei 2023
Opties

Burgers zien mogelijkheid om de rol van de apotheker bij het voorschrijven te versterken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Het Nivel en SIR onderzochten met behulp van een Burgerplatform het vraagstuk of de rol van de apotheker bij het voorschrijven versterkt kan worden. In de huidige praktijk werken apothekers en artsen samen rondom het voorschrijven op basis van werkafspraken, maar hebben apothekers geen voorschrijfbevoegdheid. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen, kijken zorgverleners kritisch naar de organisatie van de zorg. De samenwerking tussen apothekers en artsen biedt hiervoor kansen.

Om de wensen en perspectieven van de Nederlandse burger in kaart te brengen, organiseerden het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in oktober 2022 een Burgerplatform. Een vervolgonderzoek om bij meer input op te halen volgt. Een Burgerplatform is een interactieve onderzoeksmethode waarbij burgers met elkaar in gesprek gaan en hun ideale toekomstscenario schetsen.  

In dit toekomstbeeld werken huisarts, apotheker en andere zorgverleners samen vanuit een eerstelijns gezondheidscentrum en delen ze een dossier. Apothekers kunnen een grotere rol hebben in het voorschrijfproces bij chronische aandoeningen, polyfarmacie en complexe zorgvragen. De huisarts behoudt het overzicht over de zorg voor de patiënt. De verschillende zorgverleners moeten onderling goede afspraken maken over ieders verantwoordelijkheden.  

Apotheker Jos Lüers, KNMP-bestuurder, herkent de behoefte van de burgers uit het onderzoek. “In de praktijk vraagt de patiënt al vaak herhaalmedicatie aan bij de apotheek en hebben apothekers en huisartsen werkafspraken over het voorschrijfproces rondom herhaalmedicatie. Daarnaast doen wij dagelijks voorstellen aan artsen voor optimalisatie van het medicijngebruik en stellen we alternatieven voor als medicijnen niet leverbaar zijn. Niet gek dus dat de deelnemers een grotere rol voor de apotheker zien in het voorschrijfproces”.   

De KNMP, NVZA, VJA en jongNVZA zijn bezig met een verkenning van de rol van de apotheker bij het voorschrijven. Een werkgroep van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers is hiertoe opgericht. Werkt u samen met uw artsen bij het voorschrijven en wilt u uw best practices delen? Dat kan door een mail te sturen naar bestpractices@knmp.nl

 

Lees meer over het onderzoek