Nieuwe handreiking: ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’

31 maart 2022
Opties

De KNMP stelt een nieuwe handreiking beschikbaar: ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’. In deze handreiking komt aan de orde waar apothekers rekening mee moeten houden wanneer zij in regionaal verband de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen vormgeven. De KNMP informeert haar leden zo in een vroeg stadium over de mogelijke juridische valkuilen en voorziet de leden van advies.  

De handreiking bevat informatie over het mededingingskader bij het maken van afspraken, de contractering daarvan en de rol van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook is opgenomen wanneer samenwerking wel en niet is toegestaan. Apothekers kunnen op basis hiervan hun regionale samenwerking (verder) vormgeven, rekening houdend met de juridische mogelijkheden en beperkingen.

De handreiking maakt onderdeel uit van het KNMP-programma Regionalisering. Met dat programma faciliteert de KNMP apothekers bij het oprichten van en aansluiten bij regionale apothekersorganisaties. Dit draagt bij aan goede farmaceutische zorg voor de patiënt in de regio. Daarnaast ondersteunt de KNMP regionale apothekersorganisaties in het verder professionaliseren. 

Bekijk het dossier over regionalisering: https://www.knmp.nl/dossiers/regionalisering 
 

  • Regionale samenwerking Mededingingswet april.pdf Downloaden