Naomi Jessurun benoemd als lid KNMP-bestuur en voorzitter Sectie AGM

30 juni 2022
Opties

Naomi Jessurun is op 29 juni verkozen tot KNMP-bestuurslid op basis van een elektronische stemming onder alle KNMP-leden, en daarna in de Algemene Vergadering (AV) tevens benoemd tot voorzitter van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Ook is vicevoorzitter Nicole Hunfeld herbenoemd tijdens de AV.

Er waren twee kandidaten voor het KNMP-bestuurslidmaatschap: Naomi Jessurun en Bianca Matthee. De kandidaatstellingscommissie heeft hen voordragen op basis van gesprekken met verschillende kandidaten. KNMP-leden konden hun stem uitbrengen van 1 tot en met 27 juni 2022.

Naomi Jessurun ziet grote kansen in het versterken van de verbinding tussen de Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij onderling en met de apothekers in openbare apotheken, ziekenhuisapotheken en collega’s werkzaam in onderzoek en industrie. Door gezamenlijk op te trekken en initiatieven te ontplooien, ziet zij kansen om de impact van apothekers als medicatiespecialist op de patiëntenzorg te vergroten.

Het KNMP-bestuur bedankt de leden die interesse hebben getoond om actief te worden in het KNMP-bestuur, met in het bijzonder Bianca Matthee voor haar kandidatuur. De KNMP kan een levende vereniging zijn door actieve betrokkenheid van haar leden.

Bekijk het profiel van Naomi Jessurun