Ministerie: zelftest mag voortaan ook bij milde corona-achtige klachten

03 december 2021
Opties

Zelftesten zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook geschikt om te gebruiken bij milde corona-gerelateerde klachten. Tot 3 december 2021 was nog het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich direct te laten testen bij de GGD. Dat advies is nu aangepast. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is volgens het ministerie van VWS een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies gelden om zich te laten testen bij de GGD-testlocatie.

Bij een positieve uitslag moeten mensen zich alsnog bij de GGD melden voor een PCR-test. Als de uitslag van deze GGD-test ook positief is, start de GGD een bron- en contactonderzoek op. Bij een negatieve uitslag, en wanneer de klachten blijven aanhouden, is het volgens het ministerie belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD.

Met deze beleidswijziging verwacht de overheid dat meer mensen zich testen bij klachten. Het ministerie volgt met deze aanpassing in het testbeleid het advies op van het Outbreak Management Team (OMT). Dat is eerder gevraagd om de inzet van deze testen onder de loep te nemen.

De Q&A, incluis de informatiematerialen, van de KNMP over zelftesten worden zo spoedig mogelijk bijgewerkt.