Minister Van Ark: ‘Meer rekening houden met verstrekking recepten medische noodzaak door apothekers’

29 april 2021
Opties

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) wil dat zorgverzekeraars meer rekening houden met apothekers die geen vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Dat schrijft de bewindsvrouw in antwoorden op Kamervragen van het voormalig Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) over medische noodzaak. Het is volgens haar niet op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met medische noodzaak verstrekken.

Het voormalig SP-Kamerlid Van Gerven legde het kabinet een onderhandse casus voor waarin een patiënt aanloopt tegen het preferentiebeleid van een zorgverzekeraar. Daarbij vroeg hij ook naar de opvatting van minister Van Ark over de zogeheten preferentiegraden. Met deze graden zijn apothekers contractueel verplicht het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel af te leveren. Als apothekers daarvan afwijken, kunnen zij worden benadeeld met lagere receptvergoedingen.

In haar antwoorden laat demissionair minister Van Ark nu weten dat zij er voorstander van is ‘dat de zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden er rekening mee houdt dat een apotheker niet een vrije keuze heeft in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Volgens haar bepalen de arts en de patiënt dit samen. ‘Het verantwoordelijk stellen van deze beroepsgroep in de vorm van lagere tarieven is dan ook niet op zijn plaats’, aldus de minister.

Tevens geeft de minister aan navraag te hebben gedaan bij apothekers over de totstandkoming van deze preferentiegraden. Soms zijn die relatief, en krijgen apothekers te horen dat zij worden benadeeld als zij ‘bovengemiddeld’ te weinig preferente middelen afleveren. Volgens minister Van Ark levert dat ongenoegen op: ‘Ik kan me voorstellen dat de zorgverzekeraar deze onduidelijkheid wegneemt en transparant is over de werkwijze.’

Recepten met medische noodzaak zullen ook onderwerp van gesprek zijn tijdens het bestuurlijk traject ‘Verantwoord Wisselen’. Hierin maken zorgpartijen - waaronder de KNMP - en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen.

Lees de beantwoording van de Kamervragen