Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang aanleg ijzeren voorraad

19 april 2021
Opties

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van de ijzeren voorraad. In haar Kamerbrief van 16 april rapporteert de bewindspersoon over een pilot met geneesmiddelenvoorraden die begin 2021 van start is gegaan. Ook geeft minister Van Ark inzicht in een eerste inventarisatie van de aanleg van voorraden in andere Europese landen. Na de zomer worden de eindresultaten verwacht van zowel de Nederlandse pilot als de Europese inventarisatie.

Diverse veldpartijen, waaronder zorgverzekeraars en koepelorganisaties van fabrikanten en leveranciers, zijn in januari begonnen met een pilot waarbinnen ervaring wordt gedaan met voorraadopbouw. Verschillende typen geneesmiddelen, geselecteerd op basis van onder meer het type gebruik, houdbaarheidstermijn en de duur van de productie, worden voor deze proef gebruikt om een voorraad van twee maanden op te bouwen. Een evaluatie van deze pilot moet inzicht geven in hoe er kan worden gewerkt naar ijzeren voorraden van vijf maanden voor geneesmiddelen, zoals waartoe in 2019 is besloten door het kabinet. De resultaten en conclusies hiervan worden na de zomer verwacht.

Na de zomer volgen tevens de eindresultaten van een inventarisatie naar de aanleg van ijzeren voorraden in andere Europese landen. Ook daar zijn discussies gaande om de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de keten beter te waarborgen. Minister Van Ark deelt in haar Kamerbrief de eerste tussenresultaten van haar onderzoek. Daaruit blijkt dat Europese landen verschillende systemen hanteren om voorraden te verplichten en die vervolgens te (laten) monitoren. Komende maanden wordt deze inventarisatie verder uitgewerkt.

Minister Van Ark stuurt elk half jaar een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de ijzeren voorraden. In de volgende Kamerbrief volgt dus meer informatie over de pilot en de Europese inventarisatie. Mogelijk worden daarin ook resultaten besproken van een onderzoek van de Europese Commissie. Die doet onderzoek naar Europese oplossingen voor tekorten.

Lees de Kamerbrief over de halfjaarlijks voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen