Minister Kuipers (VWS) wil 1 juli met regels komen voor ijzeren voorraad

08 juni 2022
Opties

Minister Kuipers (VWS) streeft ernaar om op uiterlijk 1 juli 2022 met een beleidsregel te komen voor fabrikanten en groothandels om een ijzeren voorraad van tweeënhalve maand aan te houden. Dat meldt de bewindspersoon aan de Tweede Kamer. Zo’n voorraad zou ongeveer de helft van de tijdelijke tekorten opvangen. Onder fabrikanten en groothandels kan het aanhouden van zo’n voorraad niet op volledige draagvlak rekenen, schrijft de minister aan de Kamer. Zij noemen de opbouw ‘uitdagend’.

Apothekers en patiënten ondervinden dagelijks enorme last van de vele geneesmiddelentekorten. Een voorraad van tweeënhalve maand zou ongeveer de helft van de tijdelijke tekorten opvangen, liet een rapport van onderzoeksbureau Gupta uit 2019 zien. De voorraadverplichting gaat gelden voor alle geneesmiddelen die op recept verkregen kunnen worden (UR-geneesmiddelen). De tweeënhalve maand voorraad bestaat uit het aanhouden van zes weken voorraad bij de handelsvergunninghouder en vier weken bij de groothandelaren.


De KNMP omarmt de beleidsregel voor het aanhouden van een ijzeren voorraad van tweeënhalve maand per 1 juli, en ziet de voorraadverplichting als één van de maatregelen om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Het eerdere voornemen om een grotere ijzeren voorraad van vijf maanden aan te leggen, is eind vorig jaar op aangeven van de Europese Commissie teruggeschroefd. Naast het omarmen van de aanleg van de ijzeren voorraad maakt de KNMP zich in politiek Den Haag ook sterk voor andere maatregelen zoals het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en de productie van geneesmiddelen dichterbij huis.


In zijn Kamerbrief benadrukt minister Kuipers dat hij momenteel werkt aan de definitieve versie van de beleidsregel. “Ik streef er naar om die uiterlijk 1 juli 2022 te publiceren”, aldus de bewindspersoon. Een jaar na ingangsdatum wil de minister met veldpartijen om tafel om stil te staan bij de effecten en uitvoerbaarheid van de ijzeren voorraad.

Bekijk hier de Kamerbrief