Minister Kuipers: 'Apothekers kunnen op lokaal niveau coronavaccinaties gaan zetten'

07 juli 2022
Opties

Apothekers kunnen op lokaal niveau meewerken aan het zetten van coronavaccinaties. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit is genomen naar aanleiding van gesprekken met het RIVM, de GGD GHOR Nederland en de KNMP. De bewindspersoon is deze partijen zeer erkentelijk dat zij gezamenlijk nieuwe stappen blijven zetten om de vaccinatiegraad te verhogen. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het vaccineren past bij de rol van de apotheker als medicatiespecialist en laagdrempelige zorgverlener.”

De minister wijst erop dat apothekers goed vertegenwoordigd zijn in de wijken, en dat apotheekmedewerkers voor veel mensen vertrouwd zijn. “Apothekers gaven al voorlichting over coronavaccinaties, maar kunnen op lokaal niveau ook meewerken aan het zetten van vaccinaties”, aldus de bewindspersoon. Via de opdrachtconstructie uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) kunnen apothekers door bijvoorbeeld een huisarts bekwaam worden verklaard om onder toezicht te vaccineren. In dat geval blijft de huisarts medisch eindverantwoordelijk. Met de regionale GGD kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt voor opgetrokken spuiten. De registratie van de vaccinaties verloopt via de huisarts.

“We zijn erg blij met het besluit dat apothekers lokaal een bijdrage kunnen leveren aan het fijnmazig vaccineren tegen COVID-19”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. “Eerder hebben we ons al ingezet voor het voor toediening gereedmaken, ompakken en het vervoer van de vaccins. Daar komt nu het zetten van de vaccinaties bovenop.” De KNMP-voorzitter wijst erop dat in het buitenland – ook al voor de coronacrisis – sinds jaar en dag door apothekers wordt gevaccineerd. “Dat kan bij onze collega’s heel laagdrempelig: in de wijk, dichtbij de patiënt.”

Eind vorig jaar werd in de provincie Friesland een eerste vaccinatiepilot succesvol afgerond waarin apothekers in hun eigen zorginstelling coronavaccinaties toedienden. Het fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. De korte reisafstand en het prikken zonder afspraak waren veelvoorkomende redenen voor vaccinatie in de apotheek. “Vaccineren door apothekers heeft daarmee een nuttige rol gehad binnen het fijnmazig vaccineren”, concludeerde de GGD Fryslân.

Naar aanleiding van deze pilot is de KNMP afgelopen maanden opnieuw in gesprek getreden met RIVM, GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS over een grotere vaccinatierol voor apothekers. Tijdens die overleggen is het besluit genomen dat apothekers lokaal een bijdrage kunnen leveren aan het fijnmazig vaccineren. “Ik ben deze partijen zeer erkentelijk dat we gezamenlijk nieuwe stappen blijven zetten om de vaccinatiegraad te verhogen”, aldus minister Kuipers.

Lees de laatste stand van zakenbrief over het coronavirus