Minister Kuipers (VWS): acute zorg verbeteren met bereikbaarheidsnorm farmaceutische spoedzorg

06 oktober 2022
Opties

Minister Kuipers (VWS) wil de acute zorg verbeteren door in te zetten op het verbeteren van kwaliteitskaders en het versterken van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dat schrijft de bewindspersoon in zijn nieuwe beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg. Daarin verwijst de minister onder meer naar de komst van een KNMP-definitie en bereikbaarheidsnorm voor farmaceutische spoedzorg. Voor het toekomstbestendig maken van regionale samenwerking zijn ROAZ-en gevraagd om nog nauwer te gaan samenwerken. 

Voor de invulling van acute zorg bestaan kwaliteitskaders waarin door landelijke zorgkoepels wordt beschreven wat goede zorg is, en worden aanvullende kaders ontwikkeld. De minister zet in op het doorontwikkelen van deze normen voor de hele keten. Zo geeft de bewindspersoon als voorbeeld dat de KNMP momenteel werkt aan een definitie en bereikbaarheidsnorm. Volgens de minister kan het verbinden van het algehele Kwaliteitskader Spoedzorgketen met de farmaceutische spoedzorg de kwaliteit van de acute zorg vergroten. De KNMP en de Stichting Dienstapotheken Nederland hebben zich afgelopen periode flink ingespannen om dit belang van farmaceutische spoedzorg onder de aandacht te brengen. 
  
Om de acute zorg verder te versterken kan in het ROAZ de afstemming tussen de schakels in de ketens bevorderd worden, stelt minister Kuipers. Om die totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken te stimuleren en te faciliteren, is eerder in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat elke ROAZ een plan van aanpak gaat opstellen voor de acute zorg in de regio. Daarin gaan zorgverleners, waaronder apothekers, om tafel om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. De KNMP ondersteunt zogeheten ROAZ-coördinatoren actief. 

Voor het uitwerken van deze beleidsagenda wordt een landelijke klankbordgroep acute zorg ingericht. Daarin gaan partijen de acties uit deze beleidsagenda uitwerken. Ook bij de uitwerking van het IZA komen deze plannen van minister Kuipers om de acute zorg te verbeteren aan bod. De Tweede Kamer debatteert hierover begin november. 

Lees hier de Kamerbrief met de beleidsagenda acute zorg