Minister De Jonge: ‘Zorgverzekeraars vrij om met aanbieders hulpmiddelenovereenkomst aan te gaan’

17 september 2021
Opties

Het staat zorgverzekeraars vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan. Dat antwoordt demissionair minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid Bikker (ChristenUnie) over het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis. Volgens de bewindspersoon geldt daarbij wel de voorwaarde dat zorgverzekeraars hun zorgplicht naar verzekerden moeten nakomen. Het Kamerlid van de ChristenUnie stelde de vragen naar aanleiding van signalen van apothekers en patiënten die aangaven dat de wijziging in het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis, die kiest om enkel speciaalzaken te contracteren, negatief voor hen uitpakt.

‘Zolang de keuzes van de zorgverzekeraar binnen de kaders van de wet passen, is het niet aan mij om daarop te interveniëren’, schrijft demissionair minister De Jonge in zijn beantwoording op de vragen van Kamerlid Bikker. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de naleving daarvan. Bikker wilde onder meer weten aan welke kwaliteitsstandaarden een zorgverzekeraar moet voldoen met betrekking tot het inkopen van medische hulpmiddelen. De minister verwijst het Tweede Kamerlid naar onder meer hun wettelijke zorgplicht, de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars en de NZa-handvaten bij de uitvoering van de zorgplicht. Volgens de minister heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt over de gestelde kwaliteitseisen, levertijden, afleverhoeveelheden en spoedzorg.

De KNMP heeft de problematiek van het hulpmiddelenbeleid reeds meerdere malen aangekaart in bestuurlijke overleggen met zorgorganisaties, patiëntengroepen en zorgverzekeraars. In die overleggen komt niet enkel het juridische element ter sprake, maar ook de ervaringen in de praktijk. Zo worden casussen voorgelegd van apothekers en patiënten die grote problemen ondervinden met het gewijzigde hulpmiddelenbeleid van deze zorgverzekeraar, bijvoorbeeld als het gaat om spoed, goed gebruik, beschikbaarheid en administratieve lasten. De KNMP gebruikt deze voorbeelden ook in gesprekken met de toezichthouder.

Lees de antwoorden op de Kamervragen