Mening apothekers gevraagd over opioïden

23 september 2021
Opties

De taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd, krijgt graag meer inzicht in de huidige praktijk en houding van zorgverleners ten opzichte van opioïden. Omdat apothekers een belangrijke rol spelen bij het ter hand stellen van opioïden, roept de taakgroep hen op een vragenlijst in te vullen. Het invullen kan anoniem en duurt ongeveer 10-15 minuten. Na het invullen van de vragenlijst stuurt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) feedback waarmee apothekers het ter hand stellen van opioïden in de praktijk mogelijk (verder) kunnen optimaliseren.

Tussen 2003 en 2017 was er sprake van een sterke groei in de prescripties en het gebruik van opioïden. Redenen hiervoor waren onder andere de grotere nadruk op adequate pijnstilling, meer bekendheid over de risico's van NSAID's, en een laagdrempelige beschikbaarheid via huisarts- en specialistenreceptuur. Vanwege de zichtbare negatieve bijeffecten van deze toename, is in 2019 de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden ingesteld’ door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze taakgroep heeft als doel het verantwoord gebruik van opioïden te bevorderen. De KNMP neemt deel aan deze taakgroep, naast vertegenwoordigers vanuit huisartsen (NHG), anesthesiologen (NVA), verslavingsartsen (VVGN), ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Patiëntenfederatie Nederland. Voorzitter is het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).