Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen geactualiseerd

29 november 2022
Opties

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. Daartoe hebben de betrokken partijen gezamenlijk besloten. In deze nieuwe versie is de Oranje Categorie van een update voorzien. Voorts is een bijlage opgenomen over retardpreparaten en lokaal werkende preparaten. De Leidraad is met ingang van 2023 volledig van kracht.

Verder zijn nadere afspraken gemaakt over: de procedure indien de Leidraad in de praktijk door partijen verschillend wordt geïnterpreteerd en het monitoren en evalueren van de Leidraad. Onder meer over de frequentie van wisselen, toepassing van medische noodzaak en patiëntervaringen. Ook wordt jaarlijks beoordeeld of de Oranje Categorie moet worden bijgesteld.

Eerder dit jaar hebben Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP gezamenlijk de Leidraad opgesteld. Deze partijen dragen ook zorg voor de monitoring van het gebruik van de Leidraad en jaarlijkse evaluatie, inclusief de ‘rode en oranje lijst’.

Bekijk hier het dossier Verantwoord Wisselen

Bekijk hier de WSO- en LOA-bijeenkomst over Verantwoord Wisselen 

  • Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen versie 2024.pdf Downloaden