Leidraad Verantwoord Wisselen geactualiseerd voor 2024

19 januari 2024
Opties

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. De Rode Categorie en Oranje Categorie zijn op een aantal punten van een update voorzien in versie 2024.

In 2023 zijn ter voorbereiding voorstellen voor wijziging en/of aanpassing opgehaald bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De voorstellen zijn inhoudelijk beoordeeld door de KNMP.  Dit heeft geresulteerd in een beperkt aantal aanpassingen. Deze passen binnen de reeds gemaakte afwegingen voor de Rode Categorie (smalle therapeutische breedte) of de Oranje Categorie (geneesmiddel én indicatie: wisselen kan leiden tot ernstige klinische problemen). Nadere toelichting over de aanpassingen is te vinden in bijlage E van de nieuwe versie.

Bekijk het dossier Verantwoord Wisselen

  • Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen versie 2024.pdf Downloaden