Koninklijke onderscheidingen voor apothekers Paul Lebbink en Anne de Vries - Bots

29 april 2024
Opties

Apothekers en KNMP-leden Paul Lebbink en Anne de Vries – Bots hebben tijdens de Lintjesregen 2024 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Lebbink is gedecoreerd vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. Hij heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de vereniging van apothekers. Op haar beurt werd De Vries – Bots geëerd voor haar werkzaamheden binnen de Groninger Apotheken Vereniging en in het bijzonder die binnen de Regiotafel Antistolling. 

Apotheker Paul Lebbink

Paul Lebbink geldt als een betekenisvolle apotheker, vooral omdat hij zelf geneesmiddelen bereidt. Met als doel: goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen. Als enige in Nederland bereidt hij bijvoorbeeld een alternatief voor het ALS-medicijn Nuedexta, dat in Europa niet verkrijgbaar is. Daarnaast kreeg Lebbink bekendheid toen hij zich inzette voor de productie van medicinale cannabisolie, die ernstig epileptische kinderen kan helpen. Ook stond Lebbink klaar om het onbetaalbare middel voor mensen met taaislijmziekte te gaan maken, tot de minister toch tot een vergelijk kwam met de farmaceut.

Lebbink geeft al ruim dertig jaar invulling aan het apothekersvak, waarbij het belang van patiënten - met soms zeldzame aandoeningen - voorop staat. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Paul Lebbink te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Anne de Vries-Bots is sinds 1985 actief als zelfstandig apotheker. In al die jaren is één van haar speerpunten samenwerking geweest, niet alleen binnen de eerste lijn, maar ook in de overdracht van de tweede naar de eerste lijn. De zorg voor de patiënt en de toegevoegde waarde die apothekers leveren zijn hierbij haar drijfveren. In deze materie heeft zij een sturende rol gespeeld. Daarnaast heeft Anne de Vries-Bots sinds 1993 samen met diverse organisaties, specialisten en huisartsen vormgegeven aan het regionaal beleid rondom antistolling. Eerst rondom de vitamine K-antagonisten, later vooral toegespitst op de DOAC’s. De Vries-Bots heeft haar kennis altijd breed gedeeld binnen de bijeenkomsten van de Groninger Apotheken Vereniging en liep voorop ten aanzien van de bijscholing van apotheekmedewerkers in de bredere context die zij initieerde. 

Anne de Vries – Bots won met haar team meerdere malen de prijs voor de beste apotheek van Nederland. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Anne de Vries - Bots te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Anne de Vries - Bots