Koninklijke onderscheiding voor twee actieve KNMP-leden

26 april 2023
Opties

Twee actieve leden van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2023 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Percy Thio en Bas van Vlijmen zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zowel Percy Thio als Bas van Vlijmen hebben afgelopen jaren actief bijgedragen aan de vereniging van apothekers.

Percy Thio

Percy Thio, opgeleid als apotheker en eigenaar van Thio Pharma, was van juni 2014 tot en met juni 2020 deel van de Commissie voor de Financiën van de KNMP. Gedurende zijn zittingstermijn in de Commissie voor de Financiën heeft Thio het beleid nauwkeurig en constructief gevolgd, waarbij de financiële gezondheid van de KNMP steeds voorop heeft gestaan. Percy Thio sprong als prominent apotheker met regelmaat in de bres voor zijn vakgenoten.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Percy Thio te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bas van Vlijmen

Openbaar apotheker Bas van Vlijmen is werkzaam in het RadboudUMC en actief lid van de KNMP. Hij was lid van de KNMP-klankbordgroep van District Zuidoost I en de Special Interest Group (SIG) Diabetes. Sinds 2019 was Van Vlijmen jurylid van de Zorginnovatieprijs van de KNMP die jaarlijks wordt uitgereikt aan het meest innovatieve project.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Bas Vlijmen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Andere KNMP-leden

Ook KNMP-lid en apotheker (niet-praktiserend) Joop van der Wal is opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor het oprichten van en onderbrengen van de apotheek in een uitgebreid multidisciplinair Gezondheidscentrum Het IJsselhuis in Wijhe, alsmede voor zijn zorg voor de kwetsbare medemens via de Stichting Dichterbij-Clown.