KNMP richting verkiezingen: 'Benut expertise van apotheker en apotheekteam'

10 augustus 2023
Opties

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Ook wordt gevraagd om een herinrichting van de bekostiging van de apotheek die meer recht doet aan de farmaceutische zorgverlening. Daarnaast richt de apothekersorganisatie haar pijlen op een duurzaam, toekomstbestendig verzekerd geneesmiddelenpakket, en het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in de zorg.

In een onepager en brief aan de verkiezingsprogrammacommissies draagt de KNMP  oplossingen aan voor het stijgend aantal geneesmiddelentekorten. Nederland moet aantrekkelijker worden om geneesmiddelen aan te leveren. Tegelijkertijd moet het voor apothekers makkelijker worden om bij een tekort een (tijdelijke) oplossing of alternatief te zoeken. Denk daarbij aan het aanpassen van recepten, het opschorten van het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars, en het eenvoudiger importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. 

Ook pleit de KNMP voor een herinrichting van de bekostiging die meer recht doet aan de farmaceutische zorgverlening. Zo kan de zorgfunctie van de apotheek en apotheker in de wijk worden versterkt. Laat gepast geneesmiddelgebruik, minderen en stoppen met geneesmiddelen en het bevorderen van therapietrouw nog meer leidend zijn. De KNMP ziet graag dat een gedeelte van de bekostiging wordt ingeruimd voor een populatiebekostiging, vergelijkbaar met hoe de huisartsen worden bekostigd. 

Verder brengt de apothekersorganisatie het verzekerd geneesmiddelenpakket onder de aandacht. Houd belangrijke geneesmiddelen met een preventieve werking in het basispakket om duurdere zorg elders, bijvoorbeeld in de tweedelijnszorg, te voorkomen. Bij het hanteren van een kaasschaaf in het verzekerd pakket is er volgens de KNMP te weinig oog voor zorgmijding, verminderd gebruik en het vergroten van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

Ook ziet de KNMP graag het thema gegevensuitwisseling terugkomen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Goede uitwisseling van medicatiegegevens levert veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie op. De apothekersorganisatie pleit voor het invoeren van een ‘geen-bezwaar’-systeem bij het delen van medicatiegegevens. Deze gegevens worden dan automatisch gedeeld. 

 
Komende weken brengt de KNMP haar aanbevelingen verder onder de aandacht bij de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. In september worden de eerste concept-programma's verwacht. De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november. 

Lees de KNMP-inbreng in een onepager (beknopte versie)