KNMP richting Kamer: “Geen besluit over uitstroom geneesmiddelen uit basispakket”

31 augustus 2023
Opties

De KNMP roept Tweede Kamerleden op om het demissionair kabinet te vragen geen besluit meer te nemen over de mogelijk nieuwe uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket. Dat schrijft de apothekersorganisatie in een brief aan de Kamer. Een demissionair kabinet wordt niet meer geacht om belangrijke politieke beslissingen te nemen. In de komende periode kunnen Tweede Kamerleden lopende zaken controversieel verklaren. Als het gaat om het beperken van de geneesmiddelentekorten en het versterken van de rol van het apotheekteam pleit de apothekersorganisatie voor het voortzetten van de kabinetsaanpak. 

Het Zorginstituut publiceert eind 2023 een afwegingskader om te beoordelen welke zorg wel en niet meer vergoed moet worden uit het basispakket. Dit kader zal in eerste instantie worden gebruikt voor het beoordelen van vergoede geneesmiddelen. In het voorjaar van 2024 worden de eerste geneesmiddelenadviezen verwacht. Mogelijk vinden beide publicaties plaats tijdens de demissionaire kabinetsperiode. In haar brief aan de Tweede Kamer wijst de KNMP op de bezwaren rondom de mogelijke uitstroom van pakket-geneesmiddelen, maar ook op de politieke gevoeligheid van zo’n besluit. Steeds meer signalen bereiken politiek Den Haag over de negatieve effecten van stapeling van zorgkosten, bijvoorbeeld van geneesmiddelen. 

Op 6 september vindt de eerste procedurevergadering plaats van het nieuwe politieke jaar. De verwachting is dat het afwegingskader en de geneesmiddelenadviezen vanuit het Zorginstituut pas later door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de Tweede Kamer worden gedeeld. Tweede Kamerleden kunnen ook later dit jaar nog lopende politieke dossiers controversieel verklaren. 

Lees de KNMP-brief aan de Tweede Kamer