KNMP richting geneesmiddelendebat: optimaliseer beschikbaarheid geneesmiddelen  

28 mei 2024
Opties

De apothekersorganisatie KNMP pleit richting het geneesmiddelendebat voor het optimaliseren van de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Daarvoor is het van belang dat er ruimte komt voor de markt. Het (tijdelijk) opschorten van het preferentiebeleid in het geval van een tekort kan verlichting bieden voor patiënten, apothekers en voorschrijver. Dat schrijft de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer, die op 30 mei aanstaande over het hulp- en geneesmiddelenbeleid debatteert.  

Te veel patiënten in Nederland worden te vaak geconfronteerd met de gevolgen van geneesmiddelentekorten en deze tekorten nemen alleen maar toe. Hoewel er afspraken zijn gemaakt rondom het preferentiebeleid, zoals over de aanpassingsmogelijkheid van prijzen en de verschraling van de markt, bieden deze nog geen verlichting in de huidige praktijk of op de korte termijn. De apothekersorganisatie ziet daarom graag dat het (tijdelijk) opschorten van het preferentiebeleid in het geval van een tekort mogelijk wordt.  

Sneller en vaker tekortenbesluiten

De KNMP pleit voorts voor het sneller en vaker afgeven van tekortenbesluiten. Of een alternatieve oplossing voor import zonder tekortenbesluit. De apothekersorganisatie vindt het een goede zaak dat minister Dijkstra aan de slag gaat om obstakels helder te krijgen die ervoor zorgen dat het melden van tekorten nu nog suboptimaal gebeurt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de publicatie van meldingen bij het Meldpunt. Dat vindt de KNMP stappen voorwaarts die beter inzicht geven in de (te verwachten) tekorten om zo vaker en sneller tekortenbesluiten te realiseren.    

Versterk de zorgfunctie van de apotheker 

De apotheker is als medicatiespecialist een laagdrempelige zorgverlener en een onmisbare schakel, in de wijk, en in het ziekenhuis, dichtbij de patiënt en de voorschrijver. Samen met de huisarts en wijkverpleegkundige staat de apotheker borg voor de goede kwaliteit van de Nederlandse farmaceutische patiëntenzorg. Het potentieel van de apotheekzorg wordt echter nu nog belemmerd door de huidige vorm van bekostiging. Door de bekostiging deels te verschuiven naar een populatiebekostiging, kan die belemmering worden opgeheven. Een herinrichting van de bekostiging van de apotheek doet wat de KNMP betreft meer recht aan de zorgfunctie van de apotheker.   

Bekijk de brief van de KNMP