KNMP richting begrotingsbehandeling: ‘Onderzoek uitgaven apotheekzorg in kader van vergrijzing’

20 oktober 2022
Opties

De KNMP heeft richting de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) haar zorgen geuit over het teruglopende uitgavenkader apotheekzorg. De begroting lijkt volgens de apothekersorganisatie geen rekening te houden met de groeiende zorgvraag en toenemende zorgzwaarte in de farmaceutische zorg. Het geld dat het ministerie reserveert voor apotheekzorg loopt komende jaren terug.

“We zien graag dat de minister onderzoek doet naar in hoeverre deze teruglopende uitgaven realistisch zijn in het kader van de vergrijzing en het langer thuis wonen door ouderen”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. De uitgaven aan apotheekzorg, zo’n vijf miljard euro in 2022, daalt met 200 miljoen euro naar iets minder dan 4,8 miljard euro per jaar tot 2026. “Daarbovenop lijken deze bezuinigingen niet te corresponderen met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. Als apothekers willen we graag bijdragen aan meer samenwerking in de eerstelijnszorg, en meer aan preventieve zorg doen. Hoewel de KNMP de noodzaak tot bezuinigen door het kabinet ziet, bieden de bezuinigingen in het kader Apotheekzorg op korte termijn geen perspectief op zaken uit het IZA op de lange termijn.”

Voorafgaand aan het Kamerdebat stelde de Tweede Kamer al vragen over hoe de dalende uitgaven zich verhouden met de bijdrage die apothekers willen leveren aan betere samenwerking in de eerstelijnszorg. De minister wees in de beantwoording erop dat dit onderwerp van gesprek is bij de nadere uitwerking van het IZA. De Tweede Kamer debatteert deze week over de VWS-begroting.

Bekijk de input vanuit de KNMP