KNMP pleit voor grotere rol apothekers bij uitwerking Integraal Zorgakkoord

13 oktober 2022
Opties

De KNMP pleit voor een grotere rol van apothekers bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat doet de apothekersorganisatie in een brief aan Kamerleden rondom het commissiedebat over het IZA. De KNMP steekt de hand uit om een bijdrage te leveren aan het uitwerken van afspraken over ‘regionale samenwerking’, ‘gezond leven en preventie’ en ‘digitalisering en gegevensuitwisseling’.

Partijen hebben in het IZA afgesproken om in te zetten op verregaande samenwerking tussen regio’s en zorgdomeinen. Om die samenwerking te verbeteren, moet er wat de KNMP betreft ook worden gekeken naar een andere bekostiging voor farmaceutische zorg. De KNMP wil daarom een bekostiging die minder is gebaseerd op receptregels van geneesmiddelen, en meer op zorgverlenerschap. Daarmee komen de zorgtaken van apothekers nog beter tot hun recht.

In de brief aan de Tweede Kamerleden benadrukt de KNMP voorts dat goed geborgde gegevensuitwisseling veiligere patiëntenzorg mogelijk maakt, en dat daarmee dure ziekenhuisopnames voorkomen worden. Het beheer van het medicatiedossier en het dossierhouderschap is hierbij van groot belang. De KNMP ziet daarom graag dat de rol en verantwoordelijkheden voor de apotheker nader in de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord aan bod komen. De KNMP wijst er bij de Kamerleden op dat de medicatieveiligheid nog beter kan worden gewaarborgd wanneer er een grotere rol voor apothekers is en meer verantwoordelijkheid in het beheer van een medicatiedossier.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is inmiddels gestart met de uitwerking van het IZA op het vlak van de ‘Visie en Plan van aanpak Eerstelijnszorg’. De KNMP gaat, op uitnodiging van VWS, samen met Patiëntenfederatie, LHV, InEen, ZN, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNGF, PPN, Verenso, NVAVG en de VNG om tafel. Maandag 17 oktober volgt er een verdiepend gesprek tussen de KNMP en het bureau dat VWS hierbij ondersteunt. Over de verdere ontwikkelingen rondom het IZA blijft de KNMP de leden informeren op de gebruikelijke wijze, onder meer via KNMP.nl en de KNMP-nieuwsbrief.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamerleden