KNMP plaatst kanttekening bij IZA: ‘Erken het belang van farmaceutische zorg’

15 september 2022
Opties

Het belang van farmaceutische zorg lijkt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) op een aantal thema’s, zoals kwetsbare ouderenzorg, nog onvoldoende te worden onderkend. Die kanttekening plaatst KNMP-bestuurder Reinier Bax in een reflectie op de nieuwe conceptversie van het akkoord. ‘In andere delen van het akkoord wordt dat belang gelukkig wel gezien. Zo gaan we uitwerken hoe we een deel van de eerstelijnszorg kunnen ontlasten door het optimaliseren van onze farmaceutische zorgfunctie’, aldus Bax. In eerdere reactie verzocht de KNMP daarom al om een actieve rol bij de verdere uitwerking van het akkoord.

De apothekersorganisatie is, in tegenstelling tot eerdere zorgakkoorden, betrokken bij de totstandkoming van het IZA. De KNMP neemt deel aan de zogeheten ‘buitenring’ van het akkoord.  Zorgpartijen in de buitenring mogen gedurende de onderhandelingen input leveren op conceptteksten. De apothekersorganisatie leverde daarom inbreng voor de thema’s 'Versterking basiszorg' en 'Digitalisering en gegevensuitwisseling'. Daarin nam de KNMP een constructieve houding in. Het IZA biedt volgens KNMP-bestuurder Reinier Bax kansen om de toegevoegde waarde van farmaceutische zorgverlening in toekomstig beleid te benadrukken.

De reflecties van partijen uit de buitenring worden meegenomen in de laatste onderhandelingen van het akkoordMinister Kuipers (VWS) streeft ernaar om het akkoord half september af te sluiten. Dat doet de bewindspersoon met een select aantal partijen die in de ‘binnenring’ zitten.  Zij beschikken over de mogelijkheid om wel of niet mee te tekenen. Twee partijen, Actiz en de LHV, hebben hun handtekening nog niet onder het akkoord gezet.

Lees hier de brief