KNMP onderzoekt gebruiksvriendelijkheid Apotheek.nl onder patiënten en het apotheekteam

25 mei 2023
Opties

De KNMP onderzoekt de gebruiksvriendelijkheid van Apotheek.nl onder patiënten en het apotheekteam.  Met het onderzoek brengt de KNMP in kaart of informatie goed vindbaar en duidelijk is en wat de behoeften zijn van websitebezoekers.  

De resultaten worden gebruikt om Apotheek.nl nog beter in te richten voor leden, medicijngebruikers en andere websitebezoekers.  

Uitbreiding op ledenonderzoek 2022

Met het onderzoek geeft de KNMP een vervolg aan eerder onderzoek. Daarin is gekeken naar de manier waarop leden Apotheek.nl in de praktijk inzetten. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Apotheek.nl breed wordt gewaardeerd. Het merendeel van de respondenten vindt dat Apotheek.nl ondersteunt in de rol van medicatiespecialist. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek naar voren gekomen. Om dit verder te onderzoeken, is het gebruikersonderzoek gestart.

Invullen van onderzoek gebruiksvriendelijkheid

De vragenlijst naar de gebruiksvriendelijkheid kan via Apotheek.nl worden ingevuld. Via onderstaande link kan de vragenlijst direct worden ingevuld.

Invullen duurt ongeveer 7 minuten. 

Vul direct de vragenlijst in