KNMP nodigt openbaar apothekers uit voor knelpuntenanalyse KNMP-richtlijn Patiëntendossier

13 oktober 2022
Opties

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de knelpuntenanalyse van de KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor de online bijeenkomst op 1 december 2022, van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

In de KNMP-richtlijn ligt de basis voor het verlenen van farmaceutische zorg aan de patiënt toegespitst op zijn situatie. Bovendien is de richtlijn belangrijk voor het positioneren van de openbaar apotheker. Na autorisatie zal de richtlijn  worden opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

Deelnemers aan de bijeenkomsten ontvangen voorafgaand een aantal vraagstukken over het patiëntendossier. De vraagstukken gaan onder andere over beheer van het farmaceutisch dossier door de apotheker, de zorgrelatie met de patiënt en continuïteit van farmaceutische zorg.

Aanmelding en accreditatie

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers per bijeenkomst. Deelname is gratis. KNMP-leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar medicatieoverdracht@knmp.nl

Voor de bijeenkomst zijn twee accreditatie-uren toegekend.