KNMP met apothekersorganisaties in gesprek over regionalisering

16 september 2021
Opties

De KNMP is met regionale apothekersorganisaties in gesprek over ontwikkelingen rondom regionalisering. Tijdens de netwerkdag op 15 september 2021 kwamen rollen en verwachtingen bij de verdere regionalisering binnen de gezondheidszorg aan de orde. In dat kader werd ook de opzet van het KNMP-programma Regionalisering toegelicht.

De inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg wordt meer gericht op de behoeften en mogelijkheden binnen de regio. Ook  apothekers gaan steeds vaker regionaal te werk. Regionale inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen vragen om een integrale ondersteuning van apothekers. De KNMP zet daarom nadrukkelijk in op concrete ondersteuning. Voor de ontwikkeling van activiteiten binnen het programma Regionalisering is tijdens de netwerkdag, middels een paneldiscussie, input gevraagd van de deelnemers. Op basis van deze input en de actieve inbreng van het district ZuidOost II zal het programma binnenkort verder worden vormgegeven. Zodra hier meer over bekend is worden de leden nader geïnformeerd.