KNMP-infoclip: ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’

11 augustus 2022
Opties

De KNMP stelt een handzame infoclip beschikbaar over regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet. In de compacte infoclip worden apothekers in enkele minuten bijgepraat over waar zij rekening mee moeten houden wanneer zij in regionaal verband de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen vormgeven. Ook is opgenomen wanneer samenwerking wel en niet is toegestaan.

De infoclip sluit aan bij de handreiking ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’. Daarin staat informatie over het mededingingskader bij het maken van afspraken, de contractering daarvan en de rol van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Apothekers kunnen op basis hiervan hun regionale samenwerking (verder) vormgeven, rekening houdend met de juridische mogelijkheden en beperkingen. 

De infoclip maakt onderdeel uit van het KNMP-programma Regionalisering. Met dat programma faciliteert de KNMP apothekers bij het oprichten van en aansluiten bij regionale apothekersorganisaties. Dit draagt bij aan goede farmaceutische zorg voor de patiënt in de regio.

 

Bekijk hier de infoclip