KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier open voor commentaar

02 november 2023
Opties

De KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier staat open voor commentaar. KNMP-leden kunnen tot 15 december 2023 hun commentaar geven op de conceptrichtlijn. Het patiëntendossier vormt een essentieel instrument voor de apotheker om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen. 

De KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier bevat aanbevelingen voor het inrichten van het dossier en het vastleggen van patiënt- en medicatiegegevens. Daarnaast beschrijft de richtlijn de taken en verantwoordelijkheden van de openbaar apotheker ten aanzien van het beheer van het patiëntendossier. Het betreft een nieuwe richtlijn voor de beroepsgroep die naar verwachting begin 2024 wordt geautoriseerd.  

De inhoud van de conceptrichtlijn sluit aan bij de bestaande richtlijnen die de farmaceutische zorg door de openbaar apotheker beschrijven. De richtlijn completeert de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Ook sluit de richtlijn aan bij de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.  

In de KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier wordt ingegaan op de rol van de apotheker en dossierbeheer, de inhoud van het dossier, de samenwerking in de keten, en formele en juridische aspecten. Daarnaast wordt een implementatieaddendum met bevorderende en belemmerende factoren ontwikkeld, waaronder ICT. 

Refereerperiode tot 15 december 

De KNMP ontvangt graag reacties van apothekers op de conceptrichtlijn: is de beschreven farmaceutische zorg herkenbaar en haalbaar, of zijn er knelpunten te verwachten in de implementatie? Via het commentaarformulier (inloggen vereist) kunnen KNMP-leden opmerkingen doorgeven. Zij kunnen het ingevulde formulier tot uiterlijk 15 december 2023 sturen naar richtlijnen@knmp.nl.

  • KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier (refereerronde) Downloaden
  • Implementatieaddendum KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier Downloaden
  • Commentaarformulier KNMP-conceptrichtlijn Patiëntendossier Downloaden