KNMP brengt contracteerproces 2024 in kaart

21 maart 2024
Opties

De KNMP brengt met een evaluatie het contracteerproces 2024 in kaart. Dat doet de KNMP op basis van een enquête, gehouden onder de zes zorgmakelaars voor de openbare farmacie in Nederland. Uit de enquête blijkt onder meer dat de snelheid van het proces is verbeterd ten opzichte van 2023. De Handvatten Contractering van de NZa en het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben echter nog niet geleid tot de omslag in de contractering naar een constructief gesprek over toekomstbestendige farmaceutische zorg.  

De KNMP concludeert dat met het huidige contracteerproces zorgaanbieders en zorgverzekeraars de maatschappelijke opgaven, zoals benoemd in het IZA, nog niet voldoende adresseren in de contracten. Respondenten geven in de enquête aan dat zorgverzekeraars alleen bij uitzondering openstaan voor een dialoog over bijvoorbeeld personeelstekorten, geneesmiddelentekorten of samenwerking tussen zorgaanbieders. KNMP-bestuurder Reinier Bax: “Zorgelijk is met name het beeld dat de huidige tarieven niet genoeg ruimte bieden voor een marktconforme loonstijging voor het apotheekpersoneel. Het behalen van de IZA-opgaven vraagt een stevige regie van de overheid en brancheorganisaties. Ook zien we dat de afspraken uit de Leidraad Verantwoord Wisselen nog niet helemaal worden nageleefd.” 

Uit de enquête blijkt verder dat de meerderheid van de zorgverzekeraars en apotheken nog niet op 12 november 2023, de start van het overstapseizoen voor zorgverzekeringen, een contract hebben afgesloten voor 2024. Dit maakt het voor verzekerden lastig een passende zorgverzekering te kiezen. De KNMP helpt verzekerden hierbij met de apotheek-contractzoeker

De evaluatie gaat specifiek in op de eerste ervaringen met het werken volgens de Handvatten Contractering van de NZa. Doel van deze handvatten is onder meer een transparantere, constructievere en vlottere onderhandelingen. De KNMP gaat in gesprek met betrokken partijen over verbeteringen rondom het contracteerproces.

Bekijk het inzicht in het contracteerproces 2024