Inwerkingtreding wetswijziging ‘Medicamenteuze afbreking van zwangerschap via huisarts’ uitgesteld

06 februari 2024
Opties

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarmee huisartsen abortusmedicatie kunnen voorschrijven, is uitgesteld. Dat betekent dat openbaar apothekers voorlopig ook geen recepten voor abortusmedicatie van huisartsen kunnen verwachten. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat weten dat de wetswijziging niet voor 1 januari 2025 zal ingaan. De huidige wetgeving blijft tot de inwerkingtreding van de wetswijziging gelden, dus huisartsen mogen nog geen abortusmedicatie voorschrijven.

De Eerste Kamer heeft in december 2022 het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met de ‘legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts’ aanvaard.

Lees de kamerbrief