Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg

05 april 2023
Opties

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten voor de evaluatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke zorginhoudelijke en financiële knelpunten zij ervaren bij het verlenen van palliatieve zorg. Dit helpt de KNMP om deze inzichtelijk te maken voor andere partijen. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 21 april 2023.

Het IKNL vraagt in de enquête onder meer naar de bekendheid met het Kwaliteitskader. De KNMP is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit kwaliteitskader. Als apothekers er niet bekend mee zijn, kunnen zij de vragenlijst in ongeveer 5 minuten doorlopen. Als apothekers wel bekend zijn met het Kwaliteitskader, dan zijn zij minimaal 10 minuten bezig met het invullen van de vragenlijst.

Ga naar de enquête