IGJ ziet toe op veiligheidsvoorraad geneesmiddelen

01 december 2022
Opties

Om geneesmiddelentekorten zo veel mogelijk in te perken, is er per 1 januari 2023 een beleidsregel van kracht die groothandelaren en handelsvergunninghouders verplicht om “voldoende voorraad” van geneesmiddelen te hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal toezien op deze beleidsregel en heeft de invulling van het toezicht toegelicht in een brief.

Om bedrijven de gelegenheid te geven om aan de eisen te voldoen zoals vastgesteld in de beleidsregel, wordt 2023 gezien als overgangsjaar. De IGJ geeft aan dat ze in dit overgangsjaar in beginsel niet handhavend zal optreden op de voorraadverplichting die in de beleidsregel is aangegeven.

De IGJ zal de overgangsperiode gebruiken om pilotinspecties uit te voeren, om zo informatie te verzamelen over de uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de beleidsregel. Deze pilotinspecties zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan en uitzonderlijke situaties in kaart te brengen. Deze informatie wordt meegenomen in de evaluatie.

Naast de pilotinspecties organiseert de IGJ in 2023 ook workshops met veldpartijen en koepelorganisaties, met als doel om in een open gesprek ervaringen te delen en eventuele knelpunten te kunnen bespreken.

De beleidsregel “aanhouden geneesmiddelenvoorraden” treedt per 1 januari 2023 in werking en geldt voor groothandelaren en handelsvergunninghouders. In de beleidsregel is vastgesteld dat handelsvergunninghouders een voorraad van zes weken moeten houden voor UR-geneesmiddelen, voor groothandelaren is dit met ingang van 1 januari 2023 twee weken en uiteindelijk vier weken per 1 juli 2023.

Lees het bericht van de IGJ hier