IGJ verlengt tijdelijke toestemming om thuis recepten te verwerken

09 december 2021
Opties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt opnieuw de tijdelijke toestemming om recepten ook buiten de apotheken te verwerken. Deze tijdelijke toestemming geldt tot 1 juni 2022. Dat meldt de IGJ op haar website. Daardoor kunnen recepten door apothekers(assistenten) vanaf de thuiswerkplek worden verwerkt. Daarnaast wordt ook het online voorschrijven van geneesmiddelen, zonder dat voorschrijver en patiënt elkaar al kenden, verlengd tot 1 juni 2022.

Onder de Geneesmiddelenwet mogen farmaceutische handelingen, waaronder het aanschrijven van een recept en de daarbij behorende controles, alleen worden uitgevoerd in een apotheek. Gedurende de coronacrisis geeft IGJ zorgverleners toestemming om recepten te verwerken buiten de apotheek. Die verwerking moet wel plaatsvinden onder verantwoordelijkheid en toezicht van de gevestigde apotheker, die onder andere goede farmaceutische zorg en het medische beroepsgeheim borgt.

Ook het online voorschrijven van geneesmiddelen heeft de IGJ opnieuw tijdelijk verlengd. Daardoor blijft het mogelijk dat recepten na een video-consult worden uitgeschreven als de waarnemer of vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzien. De voorschrijver moet dan zo spoedig mogelijk de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt informeren. Volgens de IGJ moet de voorschrijver ook in gevallen van overmacht, waarbij het voorschrijven van geneesmiddelen strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, de afwegingen goed vastleggen.

De toestemming voor het thuis verwerken van recepten en het online voorschrijven van geneesmiddelen is tijdelijk, en geldt dus tot 1 juni 2022. Daarna zal de inspectie bekijken of verlenging noodzakelijk is. In coronatijd heeft de IGJ deze toestemming al vaker verlengd.

Lees het bericht van de IGJ