Herziene KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een GDV’ geautoriseerd

12 januari 2023
Opties

De herziene KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV)’ is geautoriseerd. Daarmee vervangt de herziene richtlijn de in 2013 vastgestelde KNMP-richtlijn GDV. De herziene richtlijn is een onderdeel van de Professionele Standaard en vormt de basis voor de met de zorgverzekeraar gemaakte afspraken.

De herziene KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een GDV’ bevat een aantal wijzigingen:

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zorg voor de patiënt die in staat is tot zelfmanagement, de patiënt met thuiszorg, en de patiënt wonend in een zorginstelling;
  • Er is een nieuwe aanbeveling voor de farmacotherapeutische analyse, een jaarlijkse korte screening van de medicatielijst door een apotheker;
  • Het jaarlijkse evaluatiegesprek met zelfmanagement patiënten van het GDV-gebruik gebeurt op basis van een professionele inschatting in plaats van standaard één keer per jaar.

De herziene richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een GDV’ is ontwikkeld vanuit nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook is er gekeken naar ontwikkelingen in de apotheekpraktijk van de laatste tien jaar en naar de veranderingen in de Professionele Standaard.