Gezondheidsraad vraagt om inbreng bij inventarisatie toekomstig vaccinatiebeleid

10 juni 2021
Opties

De Gezondheidsraad vraagt deskundigen, waaronder apothekers, om ideeën aan te leveren voor een mogelijk meer regulier COVID-19 vaccinatieprogramma. Dat verzoek doet het wetenschappelijk adviesorgaan op haar website. ‘De verwachting is dat de vaccinatie tegen COVID-19 de komende tijd van de acute fase zal overgaan naar een meer regulier vaccinatieprogramma’, schrijft de Gezondheidsraad. Om daarover een advies uit te brengen, verkrijgt het adviesorgaan graag inzicht uit het zorgveld.

Voor deze inventarisatie is de Gezondheidsraad op zoek naar vraagstukken die spelen bij de overgang naar een regulier COVID-19 vaccinatieprogramma. Daarbij wordt ook gevraagd om mogelijke oplossingsrichtingen. De Gezondheidsraad vraagt externe deskundigen, bijvoorbeeld apothekers, om - op persoonlijke titel - een wetenschappelijk gefundeerde en beknopt verwoorde reactie aan te leveren. Dat is tot vrijdag 18 juni 2021 mogelijk via het e-mailadres GR_Vaccinaties@gr.nl.

Onlangs heeft de KNMP in een brief aan de informateur opgeroepen om de vaccinatierol van apothekers te versterken. Tijdens de coronapandemie hebben apothekers bijgedragen aan het ompakken, vervoeren en het toediening gereedmaken van de vaccins. In een toekomstig regulier COVID-19 vaccinatieprogramma kunnen apothekers mogelijk hun rol verder uitbreiden, bijvoorbeeld door het toedienen van de vaccins. Eerder dit jaar noemde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het ‘heel positief’ dat de expertise uit de apotheken breed word ingezet.

Lees meer op de website van de Gezondheidsraad