Geen accountantsverklaring bij openbare jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022

17 juni 2021
Opties

Apotheken met een netto omzet onder de 12 miljoen euro hoeven geen accountantsverklaring mee te sturen bij de indiening van hun openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. Dat schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Dat gaat via het portaal van uitvoeringsorganisatie CIBG.

Partijen uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, tekenden eerder bezwaar aan tegen deze nieuwe verantwoordingsplicht voor hun leden. Zij zien liever een uitzondering voor zorgaanbieders uit de eerstelijn. Volgens minister Van Ark (MZ) past dat niet binnen het nieuwe wettelijk kader van de openbare jaarverantwoording. In een compromis met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het zorgveld afgesproken dat voor kleine zorgaanbieders, met een netto omzet onder de 12 miljoen euro, geen accountantsverklaring nodig is bij de openbare jaarverantwoording. Daarmee verandert overigens niet de bestaande publicatieplicht voor BV's, en dus van veel apotheken.

Volgens de minister is het portaal van het CIBG vanaf 2022 op een gemakkelijkere manier vormgegeven. Hierdoor worden bijvoorbeeld al bekende gegevens uit het handelsregister of voorgaande verslagjaar automatisch ingevuld. Ook krijgen zij via een beslisboom uitsluitend vragen te zien die op hun individuele situatie van toepassing zijn. Via dit portaal moeten dus ook apotheken, voor 1 juni 2023, hun jaarverantwoording over het boekjaar 2022 indienen.

Lees de Kamerbrief over de openbare jaarverantwoording van zorgaanbieders

Lees meer over de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders

Klik hier voor vragen en antwoorden over de verantwoordingsplicht voor zorgaanbieders