Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding COVID-19-vaccinatierol

17 augustus 2021
Opties

Apothekers in Friesland willen graag hun rol uitbreiden bij een mogelijke COVID-19-vervolgvaccininatie. Daartoe onderzoekt de Friese Apothekersorganisatie of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. De regionale apothekersorganisatie maakt dit plan tegenover NOS en Omrop Fryslân kenbaar. In een dergelijke pilot kunnen apothekers en -assistenten worden ingezet bij het toedienen van COVID-19-vaccins. Daarmee bieden deze Friese apotheken hulp aan om bij een mogelijke derde vaccinatieronde een grotere rol te spelen. ‘Naar aanleiding van de inzet van apothekers bij het gereedmaken van de COVID-19-vaccins is dit een voorstelbare vervolgstap’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Als de meest laagdrempelige zorgverleners, dichtbij in de wijk, kunnen we bijdragen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 verder te verhogen. Deze mogelijke pilot in Friesland volgen we op de voet.'

Sinds de start van het COVID-19-vaccinatieproces hebben apothekers in heel Nederland bijgedragen aan het ompakken, vervoeren en het voor toediening gereedmaken van de vaccins. Daarmee oogsten zij veel waardering. Dankzij de hulp werd onder meer spillage van vaccins voorkomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf aan onder de indruk te zijn van de ondersteuning. ‘Het is heel positief dat de expertise uit de apotheken breed ingezet wordt in de hele vaccinatiecampagne’, schreef de toezichthouder. Eerder sprak minister De Jonge (VWS) ook al een woord van dank uit richting apothekers voor hun hulp.

Friese apothekers willen graag voortbouwen op dat succes. Hoewel Nederlandse apothekers op dit moment nog niet over vaccinatiebevoegdheid beschikken, is het toedienen van COVID-19-vaccins door apothekers niet nieuw. In omringende landen gebeurt dit al. Zo mogen apothekers in onder meer Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk al COVID-19-vaccins zetten. Dat gebeurt ook in de openbare apotheek.

‘Een vaccinatiebevoegdheid is een logische uitbreiding van de preventierol van apothekers’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. 'Tijdens de coronapandemie hebben apothekers als medicatiespecialisten en zorgverleners hun meerwaarde laten zien. Deze pilot in Friesland volgen we op de voet.’

Lees meer over de Friese vaccinatiepilot