Farmacogenetica-contra-indicatieaarden voor CYP2B6-genotypes met *5 komen te vervallen

31 mei 2023
Opties

De farmacogenetica-contra-indicatieaarden voor CYP2B6-genotypes met *5 komen per 1 december 2023 te vervallen. Zorgverleners hebben een half jaar de tijd om de patiënten, die nu aan deze farmacogenetica-contra-indicaties zijn gekoppeld, te verplaatsen naar de overblijvende CYPB6-contra-indicaties.

De farmacogenetica-contra-indicatieaarden die per 1 december 2023 zullen vervallen, zijn:

  • 1371 CYP2B6 *1/*5;
  • 1372 CYP2B6 *5/*5;
  • 1373 CYP2B6 *5/*6 OF *5/*18.

Patiënten die nu gekoppeld zijn aan CYP2B6 *1/*5 en CYP2B6 *5/*5, moeten worden verplaatst naar 1342 CYP2B6 normal metaboliser (NM). Patiënten gekoppeld aan CYP2B6 *5/*6 OF *5/*18 moeten worden gekoppeld aan 1343 CYP2B6 intermediate metaboliser (IM). Zowel de vervaldatum als de contra-indicatie waarnaar gekoppelde patiënten dienen te worden verplaatst, zijn te zien in de naam van de drie contra-indicaties die komen te vervallen.

De farmacogenetica-contra-indicatieaarden voor CYP2B6-genotypes met *5 komen te vervallen per 1 december 2023, omdat recente gegevens erop wijzen dat dit allel tot een volledig functioneel enzym voor alle geneesmiddelen leidt. Eerder was vermeld dat het door *5 gecodeerde enzym afhankelijk van het geneesmiddel verminderd of volledig functioneel is.