EMA krijgt grotere rol in toezicht op geneesmiddelentekorten

27 januari 2022
Opties

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) krijgt een grotere rol in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Eind januari 2022 stemde het Europees Parlement in met de uitbreiding van de bevoegdheden van deze medicijnautoriteit. Dankzij het sterkere mandaat zal het EMA beter toegerust zijn om de Europese tekorten te monitoren en het hoofd te bieden.

Binnen het EMA worden twee stuurgroepen opgericht, één voor tekorten aan geneesmiddelen en één voor tekorten aan medische hulpmiddelen. Daarmee wil de medicijnautoriteit meer toezicht houden op de geneesmiddelenvoorziening, en zodoende tekorten voorkomen. Daarnaast zal het EMA een Europees monitoring platform opzetten om de gegevensverzameling te vergemakkelijken. Bij deze taken worden ook vertegenwoordigers van patiënten en medische beroepsgroepen betrokken. De KNMP maakt onderdeel uit van de Europese koepelorganisaties van apothekers (PGEU).

Deze week maakte KNMP Farmanco de jaarcijfers van de geneesmiddelentekorten bekend over 2021. Voor het derde jaar op rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd. Nederlandse apothekers maken zich dagelijks ernstig zorgen hierover. Onder meer met de aanleg van ijzeren voorraden wordt geprobeerd om tekorten tegen te gaan. De KNMP maakt zich ook sterk voor het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en het vereenvoudigen van import.

> Lees meer over de uitbreiding van het EMA