Eerstelijnskoepels in vervolgoverleg met ministerie VWS over jaarverantwoordingsplicht

03 februari 2022
Opties

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, gaan medio maart opnieuw in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de openbare jaarverantwoordingsplicht. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 deze verantwoording aanleveren. De zorgkoepels uiten zorgen over extra administratieve lasten.

Er is al langer kritiek vanuit de eerstelijnszorg over deze nieuwe verantwoordingsplicht. De eerstelijnszorg acht deze plicht niet proportioneel, en vreest dus extra administratieve belasting. De vertegenwoordigende koepels zien graag een uitzondering voor de eerstelijnszorg van deze jaarverantwoordingsplicht. Aankomende maand willen zorgkoepels en het ministerie van VWS daarom opnieuw om tafel. Dan wordt ook besproken hoe toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de exacte vragenlijst, behorend tot deze jaarverantwoordingsplicht, voor zich ziet.

Eerder benadrukte minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), tijdens een debat over zorgfraude, dat deze nieuwe openbare jaarverantwoordingsplicht in het leven is geroepen om een maatschappelijke verantwoording te ontvangen over de besteding van collectieve middelen. Uitzondering voor de eerstelijns behoort volgens haar niet tot de mogelijkheden.

Lees onze eerdere berichtgeving

Lees meer op de VWS-website over de jaarverantwoordingsplicht

  • Brief aan de Tweede Kamer over jaarverantwoordingsplicht.pdf Downloaden